Square foot – konwersja z stopy kwadratowe do metry wkadratowe

Stopa kwadratowa to jednostka określająca powierzchnię. Stosowana jest głównie w systemie miar Stanów Zjednoczonych. Stopa kwadratowa jest powierzchnią równą kwadratowi o długości boków wynoszącej 1 stopę.