Regulamin

Regulamin Serwisu „Random Data Generator”

Ostatnia aktualizacja: 22.11.2023

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z serwisu „Random Data Generator” (dalej zwany „Serwisem”). Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie poniższych zasad i warunków. Jeśli nie zgadzają się Państwo z którąkolwiek częścią regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

1. Definicje

a. Serwis: Odnosi się do strony internetowej „Random Data Generator” oraz wszystkich jej podstron.

b. Użytkownik: Odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej, która korzysta z Serwisu.

2. Ograniczenia Użytkowania

a. Cel Użytkowania: Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zgodnie z przeznaczeniem Serwisu. Serwis „Random Data Generator” służy do generowania fikcyjnych danych osobowych i nie może być wykorzystywany w celach nielegalnych, szkodliwych lub naruszających prawa innych osób.

b. Bezpieczeństwo: Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogłyby naruszyć bezpieczeństwo Serwisu lub próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do danych lub systemów Serwisu.

c. Zabronione Działania: Zabrania się użytkownikom m.in. przesyłania treści lub informacji, które są obraźliwe, wulgarnie, obrażające, zawierające treści pornograficzne, promujące nienawiść, naruszające prawa autorskie lub inne prawa intelektualne. Zabronione jest także naruszanie prywatności innych użytkowników lub osób trzecich.

3. Odpowiedzialność

a. Ryzyko Korzystania: Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Serwis „Random Data Generator” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu.

b. Bezpieczeństwo Danych: Serwis podejmuje wszelkie środki, aby chronić dane techniczne użytkowników, ale nie jest w stanie zagwarantować absolutnej ochrony. Użytkownik rozumie, że przesyłanie danych przez internet wiąże się z pewnym ryzykiem.

4. Zmiany w Regulaminie

a. Aktualizacje Regulaminu: Regulamin Serwisu może ulegać zmianom w przyszłości. Wszelkie aktualizacje zostaną opublikowane na tej stronie, a data ostatniej aktualizacji będzie odpowiednio zmieniona.

5. Postanowienia Końcowe

a. Zgoda na Warunki: Korzystając z Serwisu „Random Data Generator”, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz Politykę Prywatności.

b. Jurysdykcja: W razie sporu lub problemów prawnych, obowiązuje jurysdykcja miejscowa właściwa dla Serwisu.

c. Pełna Umowa: Niniejszy regulamin stanowi całość umowy między użytkownikiem a Serwisem „Random Data Generator”.

d. Kontakt: W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt pod przez formularz kontaktowy: https://random-data-generator.com/kontakt/

Prosimy o dokładne przestrzeganie powyższych zasad i warunków oraz o korzystanie z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.