Konwerter liczb rzymskich i arabskich

Podaj wartość liczby arabską, albo rzymską, a konwerter przeliczy ją szybciej, niż możesz to sobie wyobrazić.

Cyfry rzymskie: I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000.